Terms of service

1. Üldtingimused.

Käesolevad müügitingimused on leping e-poe klientide (Ostja) ja S.V Ärigrupp OÜ (Müüja) vahel ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ja osapoolte vaidluste lahendamiseks. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsiooni kord. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkest. Müüja ei ole vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

2. Kliendi andmed.

Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Ostja vastutab oma esitatavate andmete õigsuse eest. Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

3. Kaupade hind ja informatsiooni täpsus.

Toodete hinnad on esitatud eurodes ilma transpordikuluta. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Müüja ei vastuta tooteinfo ebatäpsuse eest, see informatsioon pärineb tootjatelt. Hinna- ja tooteinfo võib muutuda, muudatused jõustuvad alates avaldamise hetkest. Juhul, kui tehnilise vea tõttu on mõne pakutava toote hind muutunud ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda ostu-müügitehingust. Lisaks Kauba hinnale kohustub Ostja tasuma ka Kaubaga kaasnevad transpordikulud. Transpordikulu suurus oleneb transpordi viisist, sihtkohast, saadetise kaalust ja mõõtudest.

4. Tellimuse esitamine.

Ostja saab tellimuse esitada LakiNet.ee veebilehe tellimussüsteemi kaudu või meiliga aadressil info@lakiauto.ee . Peale tellimuse sooritamist saadab Müüja Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Kauba eest on võimalik tasuda üle Pangalingi või ülekandega. Ostja ja Müüja vaheline müügitehing loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on nõustunud müügitingimustega ja tellimuse edukalt sooritanud. Tellimuse täitmist alustatakse peale tellimuse täissumma laekumist Müüja pangaarvele. Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole tellimuse summat õigeaegselt tasunud. Tellimuse tähtaega arvestatakse tööpäevades. Tarnetähtaeg kehtib juhul, kui tellimise hetkel on kaup varuosade tarnija laos. Müüjal on õigus keelduda tellimuse täitmisest kui tellimuse täitmine on võimatu temast sõltumatutel asjaoludel.

5. Kaupade kättetoimetamine.

Ostjal on võimalus kaup kätte saada Laki Auto Tallinna või Tartu esindustes. Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga, sellisel juhul lisandub kauba hinnale transpordikulu vastavalt hinnakirjale. Transpordiviisi valiku teeb Ostja tellimust vormistades. Tellitud kaup saadetakse tellimuses märgitud aadressile. Juhul, kui tarne Ostja märgitud aadressil ei ole võimalik, tagastatakse kaup Müüja lattu. Korduva tarne kulu kannab Ostja. Müüja ei vastuta kauba tarne hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine.

Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Lepingu katkestamiseks tuleb kaup tagastada. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kui pakend puudub, on määrdunud või rikutud, on Müüjal õigus keelduda kauba tagasi ostmisest. Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab toote tagastamise kulud Ostja. Ostjal puudub õigus ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks on toode mis on valmistatud Ostja tellimuse alusel ja Müüjal puudub võimalus toote tagastamiseks tarnijale.

7. Garantii.

Kõigi kaupade puhul kehtib eraisikust ostjale 24 kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg. Garantiiperioodi arvestatakse alates kauba üleandmisest ostjale. Toote ümbervahetamine või garantiiremont ei pikenda esialgset garantiiaega. Garantii aluseks on Müüja poolt väljastatud müügidokument. Garantii hõlmab ennekõike tootel ilmnenud tootmis- ja materjalivigu ning garantii alla ei kuulu vead mis põhjustatud normaalsest kulumisest, valest paigaldusest, valest kasutamisest, muudest välisteguritest põhjustatud vigadest. Garantii kehtib ainult tingimusel, et toode on paigaldatud ametlikus autotöökojas ja paigaldamisel on täidetud kõik tootjapoolsed nõuded.

8. Vaidluste lahendamine.

Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

1.02.2018
S. V. Ärigrupp OÜ
Laki 7, Tallinn